Scifest, vetenskapsfestival

  • Datum:
  • Plats: Fyrishov
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet och SLU
  • Kontaktperson: Gisella Bengtsson
  • Familjeaktivitet

Flera forskare från Institutionen för geovetenskaper finns på plats för att visa upp och förklara vår forskning.

Scifest är en vetenskapsfestival som pågår mellan 9-16 under tre dagar i slutet av september, den 21, den 22 och den 23 september.

De två första dagarna är det öppet för skolor. På lördagen den 23 september är alla välkomna. 

Vissa av aktiviteterna riktade mor skolor måste bokas i förhand. 
Programmet för skolan hittar du härwww.scifest.se/skola/
Programmet för allmänhetenwww.scifest.se/allmanheten/

Flera forskare från Institutionen för geovetenskaper finns på plats för att visa upp och förklara vår forskning.  

Jordbävningar och jordens inre. (På svenska.)
Kan du göra en större jordbävning än din klasskamrat? Här får du prova att göra din egen jordbävning! Du får även prova att med enkla medel hitta epicenter för en jordbävning som inträffat i Sverige och lära dig hur ett mätinstrument för jordbävningar (en seismometer) fungerar. 

En resa genom jordens yta. (På engelska.)
Vad gömmer sig under våra fötter? Hjälp oss ta reda på vad som finns dolt under markytan.

During this workshop you will participate in an interactive presentation, where you will learn what is inside our earth and under our feet and how this is studied. You will help us overcome unexpected everyday challenges that interfere with our plans to discover more about the subsurface. Hopefully, with your help, we will be able to complete our task and see what was hidden under the surface.

Att dansa i regnet eller be för solen; att förstå och handskas med dagens och framtidens extremväderhändelser. (På engelska.)
Få en djupare förståelse för globala klimatutmaningar som extremväder och översvämningar genom experiment och spel!

Enter the captivating world of climate science and disaster science! Through hands-on activities we will look at how extreme weather events, like heatwaves and droughts, are affected by the changing climate. You will also discover how dry soil conditions relate to floods, and how this affects our lives and surroundings.

Tid: 2023-09-21 09:00 - 2023-09-23 16:00
Ort: Uppsala
Lokal: Fyrishov
Arrangör: Uppsala universitet och SLU