En kvart över : Varför behöver vi biologisk mångfald?

  • Datum: –15.45
  • Plats: Geocentrum Geobiblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Jenny Holmquist
  • Föreläsning

Välkommen till föreläsningsserien En kvart över: korta föreläsningar om aktuell forskning av och med forskare vid Uppsala universitet.

Öppna för alla, ingen anmälan.

Biologisk mångfald handlar om mer än att skydda enskilda arter från att utrotas. Vi människor behöver både insekter och mikroorganismer som många av oss kanske aldrig lagt märke till. Hör Malgorzata Blicharska, universitetslektor i naturresurser och hållbar utveckling berätta om varför den biologiska mångfalden är livsviktig, och vad vi kan göra för att skydda den.

Föreläsare: Malgorzata Blicharska, uiversitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper.