En kvart över : Översvämningar i kustzonen i ett föränderligt klimat, fallstudie av Halmstad

  • Datum: –15.45
  • Plats: Geocentrum Geobiblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Jenny Holmquist
  • Föreläsning

Välkommen till föreläsningsserien En kvart över: korta föreläsningar om aktuell forskning av och med forskare vid Uppsala universitet.

Öppna för alla, ingen anmälan.

Den pågående globala uppvärmningen åtföljs av förändringar av vissa extrema väderhändelser. Eftersom uppvärmningen också leder till stigande havsnivåer medför det en ökad risk för översvämning av utsatta kustområden. Med Halmstad som exempel berättar Anna Rutgersson, professor i meterologi, om att studera översvämningsrisker och bestämma osäkerheter i uppskattningarna.

Föreläsare: Anna Rutgersson, professor i meterologi vid Institutionen för geovetenskaper.