Forskardag för gymnasiet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Webbsida
  • Arrangör: Teknat
  • Kontaktperson: Maja Garde Lindholm
  • Skolaktivitet

Forskardag för gymnasiet 21 november kl. 13-15

Forskardagen erbjuder 6 parallella spår: BiologiFysik/astronomiJorden och klimatetKemiMatematik/IT och Teknik. Varje spår innehåller två föreläsningar av forskare från ämnesområdet. Föreläsningarna är 30-40 min långa och tar upp forskarens frågeställningar, undersökningar och resultat. Efter varje föreläsning kommer det finnas tid för diskussion och frågor.

Syftet med forskardagen är att erbjuda populärvetenskapliga föreläsningar som inspiration och för koppling till undervisningen. Institutionen för geovetgenskaper deltar med två forskare, Johanna Mård och Madeleine Bohlin och dessa föreläsningar hålla på Geocentrum. Det fullständiga programmet håller nu på att sammanställas och kommer att finnas tillgängligt på: https://www.teknat.uu.se/samverkan/skola/forskardag-for-gymnasiet/

* 21 november 2023 kl. 13-15.

* På campus BMC, EBC, Geocentrum och Ångströmlaboratoriet.

* Dagen är kostnadsfri.

Kontaktperson:
Maja Garde Lindholm