Disputation i geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik

  • Datum:
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Alireza Malehmir
  • Disputation

Nini Tatiana Pertuz Puentes disputerar i geofysik.

Nini Tatiana Pertuz Puentes disputerar i geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik med avhandlingen "Innovative seismic imaging solutions: from hardrock minerals to quick-clay site characterization", 

Huvudhandledare: Alireza Malehmir
Biträdande handledare: Christopher Juhlin och Ayse Kaslilar Sisman
Opponent: Associate professor Cecare Comina