Docenturföreläsning: ”En pytteplanet i rymden: jordens rörelser påverkar klimatet genom tiderna”

  • Datum: –10.15
  • Plats: Geocentrum Småland Dm235
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Jorijntje Henderiks
  • Docentföreläsning

Institutionen för geovetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till Bryan Lougheeds docenturföreläsning i ämnet "geovetenskap med inriktning mot historisk geologi och paleontologi".

Docenturföreläsning: ”En pytteplanet i rymden: jordens rörelser påverkar klimatet genom tiderna”

Institutionen för geovetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till en docenturföreläsning i ämnet  Geovetenskap med inriktning mot historisk geologi och paleontologi.

Föreläsare: Bryan Lougheed

Titel: ”En pytteplanet i rymden: jordens rörelser påverkar klimatet genom tiderna.”

Datum: 2023-11-30 kl. 9:15

Plats: Småland Dm235, Geocentrum, Villavägen 16.

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/9932691705

Ordförande: Professor Jorijntje Henderiks

Docenturnämndens representant: Professor Kristofer Gamstedt

Sammanfattning:
Jordens banrörelser påverkar klimatet på tusenåriga tidsskalor genom förändringar i hur solljuset fördelas över olika delar av jordens yta under året. Hur förhållandet mellan solen och jorden påverkar klimatet på så långa tidsskalor är en av hörnstenarna inom paleoklimatområdet. Föreläsningen kommer att behandla, på ett sätt som är även är begripligt för studenter på grundnivå, den fysiska grunden för den orbitala påverkan på fördelningen av solljus som når jordytan genom tiden.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!