Disputation i Naturresurser och hållbar utveckling

  • Datum: –11.30
  • Plats: Campus Gotland E22, Campus Gotland
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Patrik Rönnbäck
  • Disputation

Samuel Blyth disputerar i Naturresurser och hållbar utveckling

Samuel Blyth disputerar i Naturresurser och hållbar utveckling med avhandlingen "Casting for Knowledge and Landing Understanding – Exploring the management of Swedish recreational fisheries as social-ecological systems."

Huvudhandledare: Prof. Patrik Rönnbäck 
Biträdande handledareDr. Malgorzata Blicharska, Prof. Stian Stensland, Dr. Shannon Bower
Ordförande vid disputationen: Prof. Patrik Rönnbäck 
Fakultetsopponent: Professor Anssi Vainikka, Department of Environmental and 
Biological Science, University of Eastern Finland 
E-post: anssi.vainikka@uef.fi

Zoomlänk; https://uu-se.zoom.us/j/63573019801
Meeting ID: 635 7301 9801