Invigning av Svenskt centrum för extrema klimathändelser

  • Datum: –17.00
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Gabriele Messori
  • Temadag

Varmt välkommen invigningen av Svenskt centrum för extrema klimathändelser

26 april 2024 kl 13:00-17:00

Svenskt centrum för extrema klimathändelser (CLIMES) är en plattform för forskning och utbildning för att främja forskningen om extrema klimathändelser och stödja samhällsresiliens. Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och RISE.

Vi vill härmed bjuda in dig till centrumets invigning, som kommer att äga rum kl. 13.00-17.00 den 26:e april 2024 i Uppsala. Ytterligare information om programmet samt exakt plats kommer att meddelas inom kort.

In English

The Swedish Centre for Impacts of Climate Extremes (CLIMES) is a new platform for research and training to promote scientific progress in the study of climate extremes and support societal resilience. It is a collaboration between Uppsala University, Lund University and RISE.

We would hereby like to invite you to the inauguration of the centre, which will take place 13.00-17.00 on the 26th April 2024 in Uppsala. 

Program och anmälan härhttp://www.climes.se/?p=1888