Zennström-noden för klimatledarskap

De tre tidigare gästprofessorerna Kevin Anderson, Keri Facer och Doreen Stabinsky.

Zennström-noden för klimatledarskap djupdyker i de existentiella frågorna kring klimatförändringarna. Däribland kraven på snabb omställning för att motverka klimatförändringar och de eventuella anpassningar som krävs för att kunna leva med ett förändrat klimat. Fältet är brett och dynamiskt. Det svarar mot behoven hos en allt mer komplex och global värld från individens synvinkel, hur man kan lära sig leva med en osäker framtid, till det globala, där strukturer för juridik och jämlikhet inom politik och ekonomi kan behöva förändras som svar på klimatförändringarna.

Zennström-noden för klimatledarskap kännetecknas av en serie gästprofessurer samfinansierade av en generös donation från Zennström Philanthropies som grundades av Niklas Zennström, alumn vid Uppsala universitet, och hans fru Katherine Zennström. Sedan 2015 har Zennström-noden för klimatledarskap tagit emot tre gästprofessorer, Doreen Stabinsky, Kevin Anderson och Keri Facer, som vid Uppsala universitet har lyft frågor om klimaträtt och studentmedverkan i internationella förhandlingar, rättvis omställning med hjälp av koldioxidbudgetar, och universitet och lärande i klimatförändringens tid. Professorerna är mycket engagerade i den offentliga debatten, och bjuder in olika aktörer och partners för att tillsammans utforska möjliga sätt att angripa klimatförändringar.

Stefania Barca
Stefania Barca.

Sedan början av 2021 är vi glada att välkomna Stefania Barca som vår senaste Zennströmprofessor i klimatledarskap. Stefania är forskare inom miljöhumaniora, med ett starkt engagemang för miljö- och klimaträtt. Under sin tid vid Uppsala universitet kommer hon att bygga vidare på det som hennes företrädare byggt upp, liksom att möjliggöra nya initiativ kring covid-19, klimat- och vårdnoden. Framförallt ser Stefania fram emot att aktivt bidra till sammanstrålningen av organisationer som arbetar med arbetsrätt, feministrätt, ungdomsrätt och klimaträtt till en enad politik för rättvis omställning. Stefania kommer att inleda sin tid i Uppsala med en serie evenemang med akademiker, praktiker och aktivitster, som utforskar nya teman som växer fram ur sådana kreativa och mångsidiga diskussioner. Her professorsskap kommer att kulminera med en konferens på temat rättvis omställning under våren 2022, den första i sitt slag i Europa.

Hur kan du delta?

Läs mer på vår blogg om våra aktiviteter och hur du kan engagera dig.

Engagera dig

Kontakt

Laila Mendy

Kurssamordnare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

E-post:
laila.mendy[AT-tecken]geo.uu.se

Martin Wetterstedt

Forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

E-post:
martin.wetterstedt[AT-tecken]ccl.uu.se

Isabel Baudish

vik. Kurssamordnare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

E-post:
isabel.baudish[AT-tecken]geo.uu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-10