Klimatledarskap

Klimatledarskap vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som tar de internationella och nationella målen för klimatarbetet och andra miljöproblem som utgångspunkt. Forskningen och undervisningen syftar till att belysa och analysera klimatmålen, olika sätt att uppnå dessa och vilka konsekvenser en omställning av samhället medför och hur dessa kan hanteras. Det gör att såväl djupgående existentiella frågor kring klimatförändringarna som mer konkreta frågor om strategier och styrmedel ligger i fokus för verksamheten. Fältet är brett och dynamiskt och relaterar till en alltmer komplex och globaliserad värld.

Inom forskningen studeras såväl olika sätt att uttrycka klimatmål, politiska och andra strategier för att uppnå sådana mål, vilka effekter på rättvisa en omställning kan medföra, samt hur forskning och utbildningssystem kan anpassas till krav som klimatkrisen rimligen ställer på universitetens. Inom verksamheten finns även den internationella Zennströmprofessuren i klimatledarskap.

Klimatledarskapsbloggen

Följ oss på bloggen Climate Change Leadership och se hur du kan engagera dig på olika sätt.

Zennströms gästprofessur i klimatledarskap

Gästprofessuren på Uppsala universitet finansieras under en tioårsperiod genom en donation från Zennström Philanthropies, grundad av entreprenören Niklas Zennström och hans fru Catherine Zennström.

I september 2022 blev Sverker C Jagers, professor i statsvetenskap, ny Zennströmprofessor. Sverkers forskning fokuserar bland annat på miljöpolitik och miljöpolitisk styrning. Att studera styrmedel som både minskar utsläppen av klimatgaser och upplevs som rättvisa är en central uppgift i Jagers forskning.

Tidigare har fyra forskare installerats som gästprofessorer; Doreen Stabinsky, Kevin Anderson, Keri Facer och Stefania Barca. Deras forskning kretsar kring:

  • Frågor om klimaträttvisa och studenters deltagande i internationella förhandlingar.
  • Rättvisa begränsningar av klimatförändring genom koldioxidbudgetar
  • Universitet och lärande i en tid av ett föränderligt klimat, och rollen av det civila samhället i hållbara samhällsförändringar
  • Ekofeministiska perspektiv i ”Just Transition” och stärkandet av ursprungsfolk och People of Colour i arbetet för klimatledarskap.

Professorerna är engagerade i samhällsdebatten och bjuder in olika intressenter och partners att delta i forskningen om hur man kan samverka och agera i tider av klimatförändring.

Alla anställda och övriga verksamma inom Klimatledarskap.

The four previous Zennström Professors of Climate Change Leadership, from left to right: Kevin Anderson, Keri Facer, Doreen Stabinsky, and Stefania Barca.
The four previous Zennström Professors of Climate Change Leadership, from left to right: Kevin Anderson, Keri Facer, Doreen Stabinsky, and Stefania Barca.

Kontakt

Mikael Karlsson

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

E-post:
mikael.karlsson[AT-tecken]geo.uu.se

Judith Lundberg-Felten

Projektsamordnare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

E-post:
judith.lundberg-felten[AT-tecken]geo.uu.se

Sverker C. Jagers

Gästprofessor vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling; Klimatledarskap

E-post:
sverker.jagers[AT-tecken]geo.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-20