Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap

Klimatledarskapsnoden är fokuserad runt en 10-årig serie med gästprofessurer. Fem internationellt erkända Zennström-professorer med inriktning på klimatledarskap kommer att arbeta med akademiker, studenter, civilsamhället och offentliga och privata partners för att både förstå omfattningen av den civilisationsförändring som kommer att krävas för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna samt för att börja utveckla vägar mot denna förändring och förbereda för anpassning.

Sverker C. Jagers, gästprofessor på Zennströms klimatprofessur 2022-2023

Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för studier av kollektivt handlande vid Göteborgs universitet, Uppsala universitets femte gästprofessor i klimatledarskap. 

Sverker C. Jagers har lång erfarenhet av att studera miljöpolitik och miljöpolitisk styrning. Detta område studeras av flera discipliner, till exempel psykologi, sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap. Sverker har en stor vana och ett stort intresse av att arbeta tvärvetenskapligt. De frågor som särskilt intresserar honom är hur miljö- och klimatpolitiska styrmedel kan utformas så att de är effektiva och kan accepteras av dem som påverkas av besluten. Hur skulle till exempel en koldioxidskatt kunna se ut som minskar utsläppen av koldioxid, utan att folk blir upprörda. För Sverker C Jagers sträcker sig professuren från september 2022 till december 2023. Han kommer under denna tid att delta i forskning, undervisning samt extern samverkan.

Sverker C Jagers

Stefania Barca - gästprofessor på Zennströms klimatprofessur 2021

Stefania är forskare inom miljöhumaniora, med ett starkt engagemang för miljö- och klimaträtt. Under sin tid vid Uppsala universitet arbetade Stefania för att föra samman organisationer som arbetar med arbetsrätt, feminism, ungdomars rättigheter och klimaträtt till en enad politik för rättvis omställning. Stefania inledde sin tid i Uppsala med en serie evenemang tillsammans med akademiker och praktiker och hon skapade flera diskussionsforum som genererade kreativa och mångfasetterade diskussioner. Her professorsskap avslutades med en konferens på temat rättvis omställning under våren 2022, den första i sitt slag i Europa.

Keri Facer – gästprofessor på Zennströms klimatprofessur 2019–2020

Keri Facer är professor i utbildningens och samhällets framtid vid University of Bristol, School of Education. Hon forskar kring omvärdering av relationen mellan formella utbildningsinstitutioner och det omgivande samhället, med särskilt fokus på kunskap som kan behövas för att hantera samtida miljömässiga, ekonomiska, sociala och teknologiska förändringar.

Keri är sedan 2013 Leadership Fellow för RCUK Connected Communities Programme. Detta är ett forskningsprogram som genom perspektiv och metoder från konst och humaniora skapar nya relationer mellan samhälle och universitet, i syfte att hitta nya former av kunskapsproduktion för att hantera aktuella samhällsutmaningar.

Keris avsikt är att arbeta med hela Uppsala Universitet för att utforska hur universitet kan bygga partnerskap med lokala, nationella och internationella samhällen, hur vi kan utveckla kraftfull kunskap och hur vi kan utbilda studenter för att möjliggöra de enorma omvandlingar vi behöver för ett gott liv i en värld med klimatförändringar.

Keri Facer

Kevin Anderson – gästprofessor på Zennströms klimatprofessur 2016–2018

Kevin Anderson är en av Storbritanniens ledande klimatforskare. Han är professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester samt biträdande chef vid det internationellt erkända Tyndall Centre for Climate Change Research.

Kevin är en välkänd och etablerad klimatforskare som ofta arbetar med beslutsfattare, näringsliv, det civila samhället och media. Han har banat väg för forskning om koldioxidbudgetar och omställning till acceptabla begränsningsnivåer. Hans forskning kring de tekniska, sociala och ekonomiska interaktioner som är involverade i omställningen av energisystem samt begränsning av och anpassning till klimatförändringar, behandlar centrala frågeställningar som utgör kärnan i professurens tema.

Kevin är en framstående tänkare, skribent och kommunikatör som byggde vidare på och utökade det arbete som gjorts av den första gästprofessorn med inriktning på klimatledarskap, Doreen Stabinsky.

Kevin Anderson

Gästforskare vid Institutionen för geovetenskaper, CEMUS

E-post:
kevin.anderson[AT-tecken]geo.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679877

Gästforskare vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
kevin.anderson[AT-tecken]geo.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679877

Doreen Stabinsky – gästprofessor på Zennströms klimatprofessur 2015–2016

Doreen Stabinsky är professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine. Hennes forskning, undervisning och skrivande handlar om klimatförändringens konsekvenser, framför allt för lantbruket och den globala livsmedelsförsörjningen. Hon är också rådgivare till en rad regeringar och internationella miljöorganisationer och har ett stort internationellt nätverk med samarbetspartners.

Doreen lyfter ofta fram utbildningens centrala roll för de stora utmaningarna i klimatarbetet, och är känd för sin förmåga att stärka unga människors möjligheter att bidra till en bättre värld. Det faktum att professurens fokus inspirerades av och kom fram som följd av en studentledd kurs i klimatledarskap på CEMUS gjorde Doreen till en passande första gästprofessor på Zennströms klimatprofessur.

Doreen Stabinsky
Senast uppdaterad: 2023-06-16