Ida Westerberg har erhållit Bjurzons premium för utmärkt avhandling HT 2011

2012-06-28

Doktorsavhandlingen inom ämnesområdet hydrologi, har titeln "Observational Uncertainties in Water-Resources Modelling in Central America: Methods for
Uncertainty Estimation and Model Evaluation”. Bjurzons premium delas ut av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

News archive 2012

Last modified: 2023-04-24