Oljebrist är ett reellt hot 2011-04-11

2012-06-28

Professor Kjell Aleklett och Mikael Höök skriver om Peak oil på Svd Brännpunkt.

Läs artikeln här (extern)

News archive 2012

Last modified: 2023-04-24