Jordskalv utanför Indonesien 2012-04-11

2012-06-28

Reynir Bödvarsson (geofysik) kommenterade risken för en tsunami efter jordskalvet utanför Indonesien.

Läs mer här (extern)

Och här (extern)

News archive 2012

Last modified: 2023-04-24