Forum för Naturkatastrofer

2012-06-28

 Vetandets värld sänder från Forum för Naturkatastrofer, som är en konferens som hålls i Uppsala just denna dag, där myndigheter, näringsliv och samhälle möts för att diskutera krishantering och förebyggande av naturkatastrofer.

Läs mer här (extern)

News archive 2012

Last modified: 2023-04-24