Geologisk turism

2012-10-04

Geologen Sara Johansson har precis publicerat en summerande rapport om Siljansbygdens geologi och hur området kan nyttjas ur turismsynpunkt.
– Siljansområdet är den självklara platsen för Sveriges första internationella geopark. Läs mer om Geoparken.

News archive 2012

Last modified: 2023-04-24