SciFest 22-23 mars

2013-03-07

Institutionen för geovetenskaper deltar i SciFest dels med ett projekt kring Uppsalas vattenförsörjning, "Uppsalas dricksvatten från regn till kran", dels genom Uppsala vattencentrums "Professor vatten" och olika vattenexperiment. Projektet om dricksvatten genomförs av elever på mellanstadie- eller gymnasienivå där eleverna justerar vattenflödet från olika vattenkällor så att vattnet inte sinar i våra kranar.

www.scifest.uu.se/ 

News archive 2013

Last modified: 2023-04-24