Ny nätbaserad utbildning om vindkraft

2014-10-21

Vindkraft

Campus Gotland i samarbete med Nätverket för vindbruk erbjuder en webbutbildning om vindkraft som i första hand riktar sig till handläggare i kommuner och länsstyrelser. Syftet är att öka kunskap om vindkraft generellt och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden.

News archive 2014

Last modified: 2023-04-24