TREASURE – nytt forskningsprojekt för en renare Östersjö

2014-11-27

Ian Snowball leder ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid institutionen för geovetenskaper för att undersöka sambandet mellan starkt förorenade bottensediment och de höga halterna av miljögifter i näringskedjan vid norra Östersjöns kust.

News archive 2014

Last modified: 2023-04-24