Missa inte möjligheten att se förvaltningens geologiska grund!

2014-12-11

Passa på att passera byggområdet av universitetets nya förvaltningshus vid Blåsenhus ("Segerstedska huset"). Där exponeras fortfarande fin geologi, men nog inte länge till (överschaktning pågår). Nere i sydvästra hörnet av inhägnaden mot gymmet Campus 1477 har s.k. glaciallera varit exponerad ett tag. Leran avsattes med smältvatten från inlandsisen i det dåvarande havet och man ser varven i leran med de mörka vinterskikten och de ljusa sommarskikten (visar årlig avsmältning). Det är väldigt fint exempel som exponeras här, även med fina välbevarade färger i nougatbrunt. Uppe i nordöstra hörnet mot slottet kan man se Uppsalaåsens rundade steniga/grusiga material, också det från smältvattnet av den smältande inlandsisen. Här ligger åsmaterialet dessutom ovanpå lera (vilket man kunnat se ett tag) eftersom havets vågor spolat ner åsmaterialet från toppen och backen (där slottet står). Detta fenomen med sådant åsmaterial på leran kallas för ”svallkappa” och under leran finns åsen igen. På håll kan man även se en sådan fin överlagring i en stor grop centralt på byggarbetsplatsen. Uppsalaåsen har ju stor betydelse för grundvattnet i Uppsala och här får ni exempel på en typ av material det rinner igenom, kan ju vara kul att veta nästa gång ni tar er ett glas vatten! Man får även en bra inblick i arbetet med grundläggning i jord och på mark innan byggandet av huset, bl.a. har man tidigare pålat för grundläggning (de gråa pelare som nu sticker upp, jag är säker på att ni hörde när det pågick) och just nu slår de ner spontar längs schaktkanter så det ska hålla under bygget! Kan ju vara kul att veta vilken grund universitetsförvaltningen kommer stå på!

Magnus Hellqvist

Svallkappan! Uppsalaåsens vågsvallade material på leran som syns nere i högra delen av bilden (tryck på bilden för att göra den större).
 

News archive 2014

Last modified: 2023-04-24