Mer miljö på högskolan

2014-04-15

Conny Larsson och Cecilia Johansson kommentar Sacos debattartikel i UNT 12/4 om högskolans uppgift att främja hållbar utveckling:

Mer miljö på gång

Vid Uppsala universitet har miljö- och hållbarhetsfrågor sedan länge varit ett aktuellt område. Redan 1993 startades Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Hösten 2007 startade sedan Masterprogrammet i hållbar utveckling. Båda dessa utbildningar drivs från Institutionen för geovetenskaper, som länge legat i framkant för utbildningar, kurser och forskning inom miljö och hållbar utveckling. Tillsammans har utbildningarna 125 nybörjarplatser.

Vi ser inga svårigheter i att bedriva kurser med fokus på miljö- och hållbarhet baserat på en vetenskaplig grund. Ett kvitto på detta är att Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik tilldelades högsta betyg av UK-ämbetet i senaste utvärderingen (HT 2013).

Vi håller med Göran Arrius och Robert Boije att det behövs "mer miljö på högskolan". I linje med detta startar vi nu vårt tredje utbildningsprogram med fokus på miljö- och hållbarhet. Tillsammans med Institutionen för biologisk grundutbildning, ligger vi i startgropen för ett nytt Kandidatprogam i miljövetenskap som startar på Campus Gotland nu i höst.

Vi välkomnar givetvis beslut om fler utbildningsplatser för denna typ av utbildningar.


Conny Larsson, Programansvarig för civilingenjörsutbildningen i miljö- och vattenteknik 

Cecilia Johansson, biträdande prefekt med ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för geovetenskaper 

News archive 2014

Last modified: 2023-04-24