Kraftigt jordskalv i södra Härjedalen

2014-09-16

Björn Lund och Reynir Bödvarsson intervjuas i media om det kraftiga jordskalevet i södra Härjedalen den 15 september.

Information om skalvet

Ett för svenska förhållanden ovanligt kraftigt skalv inträffade i södra Härjedalen kl. 15:08 svensk tid. Skalvet hade en magnitud på 4,1 och skedde på ett djup av ca 12 km med epicentrum ca 25 km sydöst om Lillhärdal, 42 km söder om Sveg, 61 km norr om Orsa och 91 km väster om Ljusdal.
Skalv av denna magnitud är relativt ovanliga i Sverige, i medeltal inträffar ungefär ett skalv med magnitud över 4 per årtionde. Detta är det största skalvet sedan 16 december 2008 då ett skalv på 4.3 inträffade 06:20 i Skåne.
Området där skalvet inträffade hör inte till de mer seismiskt aktiva. Merparten av de jordskalv som uppmäts i den svenska berggrunden sker längs Norrlandskusten, i nordligaste Sverige och i Vänerområdet.

News archive 2014

Last modified: 2023-04-24