Geophysical survey of fault fissure in Bollnäs

2014-10-15

Alireza Malehmir is interviewed about the survey of a postglacial fault fissure outside of Bollnäs that is conducted in collaboration with SKB.

Genom att traktorn stampar i marken skapas kraftiga ljudvågor som när de träffar berget studsar tillbaka och fångas upp av sensorerna. På så sätt får vi en bild av hur geometrin ser ut där nere, hur djupt berget ligger, vilken karaktär det har och hur mycket berggrunden har rört sig, uppgifter som kan användas för att bestämma en ungefärlig magnitud på det eventuella skalvet, förklarar Alireza Malehmir och säger att man placerat ut 92 sensorer med två meter mellan varje på en rak linje som korsar förkastningslinjen.

News archive 2014

Last modified: 2023-04-24