Europa tar samlat grepp om växthusgaserna

2015-12-02

Nu tar de europeiska länderna ett samlat grepp om växthusgaserna. Den 25 november invigdes ett stort samarbetsprojekt mellan nio europeiska länder, där Uppsala universitet är ett av fem svenska universitet som ingår. 

Satsningen kallas ICOS (Integrated Carbon Observation System) och består av ett nätverk av 95 mätstationer spridda över Europa. Tillsammans ska mätstationerna och den information som samlas in öka kunskapen om hur växthusgaser flödar mellan mark, vatten, vegetation och atmosfär, men också undersöka effekten av olika klimatinitiativ.  

Läs mer på Uppsala universitet
Länk till ICOS Sweden

News archive 2015

Last modified: 2023-04-24