Helt nytt mineral upptäckt i Afrikansk gruva

2015-12-21

Ett tidigare okänt mineral, som ursprungligen kommer från Kombatgruvan i Nambia har undersökts, karakteriserats och fått namnet grootfonteinit av Uppsalageologen Erik Jonsson i samarbete med ryska kollegor.

Man känner idag många olika mineral från Jorden samt extraterrestriskt material, efter flera hundra år av systematiska undersökningar, men nya mineralupptäckter är mycket mera sällsynta än motsvarande upptäckter inom de biologiska vetenskaperna.

-    Varje nytt mineral som upptäckts fyller i ännu en pusselbit i vår kunskap om och förståelse av den geologiska delen av naturen, och kan i flera fall bringa nya insikter om atomstrukturer och hittills okända material med speciella egenskaper, säger Erik Jonsson, adjungerad professor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet och statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Mineral och kännedomen om deras bildningssätt och stabilitet ger också potentiell information om bildningsbetingelser och geologiska processer. Det nya mineralet har i en nyutkommen publikation officiellt godkänts av IMA – den internationella mineralogiska sammanslutningen som vetenskapligt granskar och utvärderar nya mineralupptäckter. Mineralet har fått namnet ”grootfonteinit” efter Grootfonteinregionen där ursprungslokalen ligger – Kombatgruvan i Namibia, sydvästra Afrika. Grootfonteinit har en hexagonal typ av skiktliknande kristallstruktur och den förenklade kemiska formeln Pb3O(CO3)2; mineralet är alltså en ny, naturlig blykarbonat.

-    Kombatgruvan har genom åren stått för flera mineralupptäckter, och är intressant nog delvis mineralogiskt starkt besläktad med den internationellt mest kända svenska mineralförekomsten, Långban i östra Värmland, säger Erik Jonsson.

Kombatgruvan, som främst brutits på koppar, ligger för närvarande stilla, men långtgående planer finns för en nystart. Mineral är i naturen förekommande kemiska föreningar eller grundämnen, med en väldefinierad sammansättning och kristallstruktur, som bildats genom geologiska processer. Mineral är byggstenarna som bildar bergarter, och är därmed också de fundamentala byggstenarna för de fasta planeterna. Därutöver utgörs alla malmer som vi bryter för att få fram de olika metaller som vårt samhälle, industri och teknik kräver, av mineral.

Anneli Waara

News archive 2015

Last modified: 2023-04-24