Lina Mtwana Nordlund nomineras för framgångsrik forskning

2022-03-04

 Lina Mtwana Nordlund

46 kvinnor nomineras för framgångsrik forskning

46 kvinnor nomineras för framgångsrik forskning och Lina Mtwana Nordlund, forskare vid institutionen för geovetenskaper är en av dem. Lina är fortfarande i början av karriären och försöker balansera forskning och undervisning med familj, barn och fritid.
 
– Denna utnämning ger välbehövd uppmuntran till att fortsätta försöka lösa komplexa hållbarhetsutmaningar av våra kuster och hav. Det känns också extra roligt eftersom min forskning är inter- och transdisciplinär.

Läs hela artikeln här. 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30