Forskare varnar: Global sandkris

2022-04-28

I en ny rapport från FN vädjar experter till politiker och näringsliv att göra utvinningen av sand mer hållbar. 

Mekongfloden
Längs med Mekongfloden har dammar byggts för att samla och utvinna sand. Men landerosionen går häpnadsväckande fort. Flodens delta uppges förlora omkring 300 hektar varje år, och har totalt minskat med 3 000 hektar i storlek.

Sanden är naturens egna skydd mot erosion

Efter vatten är sand den naturresurs som utvinns i störst utsträckning i världen.”Våra sandresurser är inte oändliga. Sanden används i snabbare takt än vad som fylls på igen”, skriver forskarna i rapporten.

Sandutvinningen som sker vid känsliga kustlinjer, floder och sandbäddar är ofta billig men är för naturen skadlig. Thomas Stevens forskar inom landskapsutveckling vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Han menar att sanden har stor betydelse för den biologiska mångfalden och för naturens egna skydd mot erosion och vattenhöjning.

– Om vi tar sandstrand ute till havs som exempel. När vågor väller in mot kusten fångas energin upp av sanden. Sanden blir en naturlig barriär mot havets krafter. Tar du bort sanden försvinner mycket av den absorberande funktionen. Erosion påskyndas och risken för översvämningar ökar. Sanden är en resurs vi har fått gratis av naturen och som skyddar oss mot konsekvenser av klimatförändringar och vattenhöjning, säger Thomas Stevens.

Läs hela artikeln i DN; FN larmar om global sandkris i ny rapport

FN-organet UNEP har i rapporten tagit fram tio rekommendationer som riktar sig till politiker och näringsliv. Statlig reglering, hållbar utvinning i mindre känsliga miljöer och krav på återvinning av betong och gruvavfall är några av förslagen.

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30