Ny forskningsstudie: Sänkningar av EU:s bränsleskatter kan öka Rysslands oljeinkomster

2022-09-16

Bensinpump
En ny studie visar att en sänkning av bensinskatten kan resultera i att Ryssland ökar sina intäkter. 

En sänkning av bensin- och dieselskatter på 0,20 euro per liter inom EU kan öka oljevinsten i Ryssland med mer än 8 miljoner euro per dag, visar en modellstudie publicerad i Nature Energy. 

Den ryska invasionen av Ukraina har lett till att flera västländer infört sanktioner mot Ryssland, inklusive restriktioner för EU:s import av råolja och gas. Efter pandemin har efterfrågan på råolja och gas ökat och energipriserna har stigit dramatiskt. Detta har gjort att många europeiska länder har övervägt att sänka bränsleskatter för att stödja konsumenterna. Men dessa sänkningar kan öka oljebolagens inkomster, särskilt i Ryssland.

Det är Henrik Wachtmeister, postdoktor vid Institutionen för geovetenskaper  Daniel Spiro, universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen, båda vid Uppsala universitet och Johan Gars vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, KVA, som har analyserat vilka effekter en EU-omfattande sänkning av bränsleskatten skulle få på ryska oljevinster.

- En skattesänkning på bränsle leder till minskade bränslepriser för både bensin och diesel, men det sker på bekostnad av en budgetkostnad för EU på 170 miljoner euro per dag, samtidigt som ryska oljebolag beräknas få ökade vinster på cirka 8,4 miljoner euro per dag, eftersom det underliggande råoljepriset stiger. Efter det första året så antar vi att det globala utbudet av olja kan öka, vilket skulle betyda minskade kostnader för EU och något minskade vinster för Ryssland, enligt modellen en vinstökning om 8,2 miljoner euro per dag.

Olja är fortfarande världens största energikälla och står för 30 procent av världens energiförsörjning, och 11 procent av oljan produceras av Ryssland. Endast små ökningar i oljepriset ger stora ökningar i inkomster för Ryssland, säger Henrik Wachtmeister, postdoktor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

För mer information kontakta:

Henrik Wachtmeister, postdoktor vid institutionen för geovetenskaper, E-post: henrik.wachtmeister@geo.uu.se

Daniel Spiro, universitetslektor och docent vid nationalekonomiska institutionen, E-post: daniel.spiro@nek.uu.se

Gars et al. (2022) The effect of European fuel-tax cuts on the oil income of Russia, Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-022-01122-6

Forskningen har finansierats av Formas.

Läs pressmeddelandet här

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30