Mikael Karlsson i Forskarpodden

2022-10-06

"Det finns många myter kring klimatomställning. Hoppet tycker jag ligger i att forskningen visar väldig tydligt att det här är myter eftersom vi kan skapa jobb och tillväxt med klimatomställning."

Mikael Karlsson
Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap.

För att vi ska nå klimatmålen behöver alla dra sitt strå till stacken. Alla från politiker till näringsliv och konsumenter måste fatta kloka och välavvägda beslut. Mycket görs, men varför går omställningen så långsamt? 

– Hoppet tycker jag ligger i att forskningen visar väldig tydligt att det här är myter eftersom vi kan skapa jobb och tillväxt med klimatomställning, vi kan stärka konkurrenskraften, vi kan få en bättre folkhälsa. De gröna näringarna är ju en tillväxtmotor för glesbygden och nu ser vi att klimatinriktad industri lokaliserar sig till norra Sverige, säger Mikael Karlsson, universitetslektor i klimatledarskap vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Lyssna på Forskarpodden här: Hur ställer vi om till ett fossilfritt samhälle?

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30