Anna Rutgersson: klimatmodeller kan hjälpa oss att förutse följderna av klimatförändringarna

2022-10-18

Anna Rutgersson

UppTalk Weekly: Hur ser världen ut om medeltemperaturen ökar med två till fyra grader?


Det råder enighet bland forskare att koldioxidhalten i atmosfären ökat och medfört en förhöjd medeltemperatur. Men om vi inte lyckas minska utsläppen vad händer då? Anna Rutgersson, professor i meteorologi, berättar hur klimatmodeller kan hjälpa oss att förutse följderna av klimatförändringarna.

Se inslaget här: UppTalk Weekly: Hur ser världen ut om medeltemperaturen ökar med två till fyra grader?

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30