Valentin Troll på SVT om det högsta vulkanutbrottet någonsin

2022-11-08

Utbrottet på Tonga i början av 2022 påverkade hela atmosfären.

Kan naturkatastrofer påverka klimatet? Vulkanutbrottet utanför Tonga i början av 2022 sköt materia 57 kilometer upp i luften och tryckvågen kunde kännas över hela jorden.

– Utbrottet påverkade hela atomsfären. Varenda partikel i atmosfären förflyttades, säger Valentin Troll, professor i petrologi.

Se klippet där Valentin Troll intervjuas: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hogsta-vulkanutbrottet-nagonsin-1

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30