Premiär för öppna utbildningar om klimatomställning

2022-11-18

vindkraft

Öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning

Precis innan sommaren fick Uppsala universitet ansvaret för att samordna en nationell utbildningssatsning för yrkesverksamma med fokus på klimatomställning. Satsningen skedde inom det så kallade Klimatkompetenslyftet där nio lärosäten har fått medel för att ta fram öppen nätbaserad utbildning (MOOC:ar) för att stödja samhällets klimatomställning.

Cecilia Johansson, prodekan för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och Lena Strålsjö, utbildningsledare vid kansliet för teknik och naturvetenskap fick i uppdrag att koordinera de öppna utbildningarna och nu finns en portal öppen där utbildningarna är samlade. Det handlar om kortare vidareutbildningar inom relevanta områden, till exempel teknik, naturvetenskap, upphandlingsrätt, datavetenskap och samhällsplanering.

Här hittar du de öppna utbildningar som har tagits fram hittillshttps://learning4professionals.se/coursesByInstitution/24/Open_for_the_Climate

Nio lärosäten deltar i satsningen 

De lärosäten som ingår i satsningen är Uppsala universitet, Lunds universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet och Chalmers Tekniska högskola.

Relaterat

Artikel från juni 2022: Stor satsning på utbildning inom klimatomställning.

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30