Nöjda doktorander på Geocentrum

2023-03-08

Doktorander på geo
Doktoranderna på geo hamnar i topp när det gäller hur nöjd man är med forskarutbildningen. På bilden fem av våra doktorander på geo. Emmanuel Alofe, (geofysik), Isabel Carter, (mineralogi, petrologi och tektonik) Oskar Lindgren, (naturresurser och hållbar utveckling), Christoffer Hallgren (luft-, vatten- och landskapslära), Sigrid Huld, Paleobiologi. På bilden saknas en doktorand från vindenergi

Teknat bäst inom UU

Uppsala universitet har genomfört en enkätundersökning om forskarutbildningen riktad till doktorander och handledare vid hela universitetet. I enkäten ställdes bland annat frågor om forskarutbildningsmiljö och handledning. Resultaten har nu presenteras i en rapport. Teknat ligger bäst till av de tre vetenskapsområdena: 72 % av doktoranderna vid Teknat är ganska eller mycket nöjda med sin forskarutbildning (67 % 2015).

Geo näst bäst inom teknat

Inom Teknat kommer geo tvåa när det gäller nöjdhet; hela 81 % av doktoranderna är ganska eller mycket nöjda. (Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik slog oss med 1 procent.)

Här kan ni läsa Doktorand- och handledarenkät 2021/2022, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. 

Vad är bäst med geo? 

Vi frågade några av våra doktorander vad de gillar mest med geo. Här kommer svaren.

"Small and cosy campus with nice areas nearby."

"I really like the ambience of the interior. The lighting and design feel very cosy and makes me feel comfortable here."

"Jag gillar utbytet som vi har mellan doktoranderna på Geo, personer som studerar helt olika ämnen men där det finns många likheter."

"I like the interaction between the different research groups and also the nice hang outs."

"I like the sense of community we have within our department."

enkät, institutionsnivå

Enkät för doktorander vid Uppsala universutet

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30