Atmosfäriska cirkulationsmönster bidrar till extremväder

2023-03-29

Storm

De senaste årens kraftiga ökning av värmeböljor i Sydeuropa beror inte enbart på växthuseffekten. Klimatförändringar har gjort en särskild sorts atmosfäriska cirkulationsmönster mer vanligt, och detta har bidragit till extremvädret och varit den underliggande orsaken till nio av tio av alla dödsfall, till följd av värmen. Det visar en ny studie av forskare från Uppsala universitet och CNRS i Frankrike som nu publiceras i tidskriften PNAS.

- Än så länge finns det relativt lite forskning om hur förändringar i atmosfäriska mönster i vårt nuvarande klimat påverkar förekomsten av extremväderhändelser och hur de i sin tur påverkar samhället. Att de här cirkulationsmönstren som leder till extremt väder i Europa har blivit mycket vanligare är både överraskande och oroande, säger Gabriele Messori, professor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien. 

Läs hela pressmeddelandet här. 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30