Östersjödagarna vill ge havet en röst

2023-06-28

Vy över Östersjön

För tionde gången arrangerar Östersjödagarna seminarier under politikerveckan i Almedalen. Årets upplaga tar upp lokala och globala utmaningar kopplat till havet som klimat, energi och matförsörjning.

– Vårt mål är att få ut östersjöfrågorna och öka kunskapen hos allmänhet, näringsliv och beslutsfattare. Men också att lyfta fram goda exempel på hållbar havsförvaltning, berättar Gunilla Rosenqvist, projektledare vid Uppsala universitet som koordinerar Östersjödagarna.

Rätten till havet en framtidsfråga

I framtiden tror Gunilla att debatten kommer fokusera allt mer på vem som har rätt till havet och hur vi utnyttjar det. Hur naturvården kan balanseras mot behovet av energi. Men även graden av självförsörjning som blivit aktuell efter coronapandemin och kriget i Ukraina.

– Östersjön är en enormt viktig resurs för oss som vi behöver för att trygga vår produktion av mat. Fisk och alger kommer troligtvis att bli ännu viktigare i framtiden. Men då behöver vi anpassa oss efter naturen och låta den sätta gränserna. Som det är nu ser jag risken att vi offrar ekosystemen för att kunna fortsätta leva som vi gör. Istället borde vi fråga oss hur vi kan skydda och bevara det vi har.

Läs hela nyheten här. 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30