Pressmeddelande: Vissa extremväderhändelser på vintern dubbelt så vanliga som på 1950-talet

2023-10-09

Extremväderhändelser där båda sidor av Atlanten drabbas samtidigt av långvarig sträng kyla eller kraftig nederbörd har blivit dubbelt så vanliga jämfört med för 50 år sedan, visar ny forskning. Samtidigt ses ett förändrat beteende hos de globala jetströmmarna som styr hur långt polarluften söderut kan nå. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Bulletin of the American Meteorological Society.
Gabriele Messori

– Det råder stor osäkerhet kring hur klimatförändringar påverkar atmosfäriska strömmar och därmed extremt väder. I den här studien ser vi dock ett tydligt mönster där specifika svängningar i jetströmmen blir vanligare och mångdubblar risken för extrem kyla eller nederbörd i vissa delar av Nordamerika och Europa, medan andra regioner blir ovanligt varma eller torra i gengäld, säger Gabriele Messori, professor i meterologi vid Uppsala universitet.

Tillsammans med Kai Kornhuber, adjungerad forskare vid Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory i New York, har han studerat svängningarna i jetströmmarna på norra halvklotet. Jetströmmar är snabba atmosfäriska vindar som ständigt cirkulerar i smala band från väster till öster på cirka 11 kilometers höjd. Vanligtvis rör de sig på en relativt rak linje och fungerar som en barriär mot de kalla luftmassorna runt nordpolen. Men de kan också bilda stora vågformer som tillåter polarluften att strömma söderut. I studien upptäckte forskarna att vissa specifika svängningar ökat både i frekvens och storlek under de senaste 50 åren vilket de tror kan hänga ihop med de snabba klimatförändringarna som sker i både Arktis och tropikerna.

Läs hela pressmeddelandet här: Vissa extremväderhändelser på vintern dubbelt så vanliga som på 1950-talet.

Artikeln: K. Kornhuber, G. Messori, Recent Increase in a Recurrent Pan-Atlantic Wave Pattern Driving Concurrent Wintertime Extremes, Bulletin of the American Meteorological Society. DOI: 10.1175/BAMS-D-21-0295.1

För mer information kontakta: Gabriele Messori, professor i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, Tel: 018-471 25 88 Mobil: 072-288 13 30, E-post: gabriele.messori@geo.uu.se

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30