Stacy VanDeveer´s installationsföreläsning

2023-10-11

Stacy VanDeevers installationstal

Varför blir klimatpolitiken alltmer ifrågasatt när vi vet så mycket mer?

Den 9 oktober höll professor Stacy VanDeveer sin installationsföreläsning efter att ha utsetts till Zennströms gästprofessor 2023-24. Stacy VanDeveer är professor och ordförande för institutionen för konfliktlösning, mänsklig säkerhet och global styrning vid McCormack Graduate School of Policy and Global Studies vid University of Massachusetts Boston.

Återvänder till sina forskningsrötter
Inför mer än hundra deltagare på Humanistiska teatern gav VanDeveer en översikt över sin forskning som har ägnats åt frågor om global miljöpolitik och gränssnitten mellan vetenskap och politik. Han har undersökt experternas roll och maktförhållanden i beslutsfattandet, USA:s och EU:s miljö- och energipolitik samt processer och institutioner i det globala miljöpolitiska beslutsfattandet. Hans doktorsavhandling handlade om det regionala samarbetet kring Östersjön och Medelhavet. Med sin utnämning till Zennströms gästprofessor vid Uppsala universitet 2023-24 har han återvänt till Skandinavien, som var en del av hans ursprungliga forskningsområden.

Läs en sammanfattning av installationsföreläsningen på Climate Change Leaderships blogg. 

Se installationsföreläsning på YouTube. 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30