Premiär för Wiebren Boonstras tv-föreläsning om samhällsomställning

2023-10-18

Wiebren Boonstras tv-inspelning

Nu finns Utbildningsradions inspelning med Wiebren Boonstra , där han talar om samhällsomställningar att se på UR Play: https://urplay.se/program/234232-tillvaxt-och-samhallsomstallning

Programmet sändes i Kunskapskanalen  den 17 oktober kl. 15.30.

Två repriser är också inplanerade i nuläget:

  • Fredag 27 oktober kl. 15.00
  • Måndag 30 oktober kl. 15.00

Hur ska vi fortsätta att utvecklas utan att förbruka jordens naturresurser? Wiebren Boonstra, docent i miljösociologi vid institutionen för geovetenskaper, berättar om hur människan påverkat jorden genom årtusenden och fram till idag. Människans framsteg och utveckling ledde till en början till en långsam befolkningstillväxt. Men under de senaste 150 åren har både befolkningsökning och miljöpåverkan gått explosionsartat. Vilken samhällstransformation behövs nu? Inspelat den 25 augusti 2023 på UR. Arrangör: UR i samarbete med Institutionen för geovetenskaper. 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30