60 miljoner till nytt centrum för strategiska metaller

2023-10-24

Gruva

Många så kallade kritiska råvaror, metall och mineral, ingår i nyckelteknologier för att säkra grön omställning. Uppsala universitet har nu beviljats 60 miljoner kronor för att starta ett nytt centrum som ska se över möjligheterna att säkra tillgången på strategiska och kritiska metaller och mineral.

Det är Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har beviljat medel till ett mångvetenskapligt forskningscentrum som under ledning av Uppsala universitet ska bedriva både grundläggande och innovativ forskning om strategiska och kritiska metaller och mineral, en forskning som har stor internationell betydelse. Huvuduppgiften är att skapa en ansvarsfull, socialt acceptabel, robust och hållbar försörjning av dessa strategiska och kritiska metaller och mineral, något som är nödvändigt för den pågående energiomställningen och klimatanpassningen av samhället.

I nationell konkurrens beviljades centrumet ”Smart Exploration Research” medel och förväntas starta redan i januari 2024, och initialt löpa under sex år. Centrumet kommer att vara ett nav för att påskynda det växande behovet av prospektering av kritiska råvaror i Sverige, Norden och övriga världen. Innovativa lösningar och forskning kommer att vara hörnstenar i centret. Smart Exploration Research är ett konsortium av experter inom geovetenskap, nanoteknik, dataanalys, teknik, drönare och robotlösningar, samt borrteknik med akademipartners från Stockholms, Göteborgs och Lunds universitet och industripartners från Epiroc, Nordic Iron Ore, First Quantum Minerals, Tyréns, Samarkand, BitSimNow, Eurobattery Minerals och Amkvo.

Smart Exploration Research förväntas kunna erbjuda utbildningar för flera masterstudenter, minst 15 doktorander och anställningar för postdoktorer och yngre forskare. Centrumet stöds av de nordiska geologiska undersökningarna, och globala prospekterings- och gruvföretag där man kommer att samarbeta kring kunskapsutbyte, mobilitet och gemensamma FoU-projekt.

– Vi är glada över att få möjlighet att använda vår erfarenhet och expertis och placera Sverige i frontlinjen vad gäller området innovativa lösningar för mineralprospektering. Vi välkomnar nya partners för demonstrationer, uppskalning, marknadsintroduktion och synergiarbete, förklarar Alireza Malehmir, professor i geofysik och blivande forskningsdirektör vid centrumet.

Läs mer på SSF: https://strategiska.se/en/uppsala-university-lead-the-center-for-strategic-metals/

För mer information kontakta Alireza Malehmir, professor i geofysik
E-post: Alireza.Malehmir@geo.uu.se
Telefon: 018-471 2335
Mobiltelefon:070-4250165

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30