Simon Pieslinger prisas för sin masteruppsats i geovetenskap

2023-11-22

Simon Pieslinger
Simon Pieslinger i fält under en fältkurs som profesasor Jaroslaw Majka håller i Åre.


Svemin premierar årligen ett eller flera examensarbeten med anknytning till gruvbranschen med stipendium ur Janne Kempes Stipendiefond.

Janne Kempes Stipendiefond belönar ett eller fler examensarbeten som anknyter till och har betydelse för gruvbranschen som till exempel miljö, prospektering, malmgeologi, juridik, energi, klimat eller arbetsmiljö. Stipendiet vänder sig till examensarbeten med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri.

I år har priset tilldelats Simon Pieslinger för sin masteruppsats i geologi med titeln "Character and evolution of the ore mineralisation in the Te-rich Enåsen Au-Cu deposit, central Sweden"

Pristagaren offentliggjordes på SveMins höstmöte den 22 november.

Vad handlar uppsatsen om?
- Uppsatsen handlar om malmen som bröts i Enåsengruvan. Innehållet behandlar malmens mineralogi, petrografi och paragenes, Enåsens potential gällande kritiska metaller och delsmälta hos malmmineralen.

Hur kom det sig att du studerade geovetenskap?
- Jag valde geovetenskap för det lät spännande att lära sig om hur jorden är uppbyggd och fungerar och för att jag alltid tyckt att gruvor är intressanta.

Vad gör du idag? Var det lätt att få jobb?
Jag jobbar som geotekniker på Bjerking. Det gick väldigt snabbt att få jobb.

Fakta

Janne Kempes Stipendiefond belönar ett eller fler examensarbeten som anknyter till och har betydelse för gruvbranschen. Exempelvis, men inte enbart, miljö, prospektering, malmgeologi, juridik, energi, klimat eller arbetsmiljö . Stipendiet vänder sig till examensarbeten med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri.
Läs mer om priset under Svemins webbplats

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30