"Coping with COP", förstå vad FN:s klimatkonferens handlar om

2023-11-22

Coping with COP

COP28, kommer att vara den 28:e FN:s klimatkonferens, som hålls från 30 november till 12 december 2023.
Uppsala universitets Hållbarhetsforum vill uppmärksamma detta genom att erbjuda en snabbkurs vad klimatförhandlingar egentligen innebär. 4 - 7 december anordnar därför Uppsala universitets Hållbarhetsforum en "crach course i COP".
Två av våra medarbetare deltar: Kevin Andersson, gästforskare vid forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling och Mikael Karlsson, universitetslekor i Klimatledarskap vid forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling. 

Läs mer om föreläsningarna under Uppsala universitets kalender.

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30