Start för Sveriges första medborgarråd om klimatet

2024-03-11

I helgen startade Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Under sammanlagt nio mötestillfällen kommer 60 medlemmar att ta del av forskning, diskutera lösningar och komma fram till förslag på hur Sverige skulle kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Medlemmarna väljs ut slumpvis genom vetenskapliga metoder, så att rådet speglar Sveriges befolkning. De är helt fria i sina diskussioner och beslut, men får stöd av experter i arbetet med att föreslå klimatpolitiska åtgärder för Sverige. I slutet av maj 2024 kommer de att rösta om förslagen och presentera sina slutsatser.

Medborgarrådet är en del av forskningsprogrammet FAIRTRANS. Projektet sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas, med delfinansiering av medborgarrådet från European Climate Foundation.

Läs hela nyheten under Fairtrans webbplatshttps://fairtrans.nu/medborgarrad-om-klimatet/

Läs mer på SVT: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vanliga-manniskor-ska-losa-klimatfragan-i-nytt-medborgarrad

Läs mer på Aftonbladet: "60 svenskar ska lösa knäckfråga om klimatet".

Fakta

Forskningsprogrammet Fairtrans – Fair Transformations to a Fossil Free Future fick bidrag med totalt 40 miljoner kronor från forskningsfinansiärerna Mistra och Formas. Målet är att forskningen, som ska involvera civilsamhället, ska underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning.

Läs en tidigare nyhet om Fairtrans här: https://www.uu.se/nyheter/arkiv/2021-03-26-bidrag-till-forskning-for-omstallning-till-en-fossilfri-framtid

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30