Alireza Malehmir om hållbar utvinning av viktiga metaller och mineral

2024-03-13

Alireza Malehmir

Alireza Malehmir, professor i geofysik talar i Upptalk Weekly om hur vi kan åstadkomma en hållbar utvinning av viktiga metaller och mineral. 

För att lyckas med energiomställningen och klimatanpassningen av samhället behövs innovativa lösningar för mineralprospektering. Hur kan vi skapa en ansvarsfull, robust och hållbar tillgång till dessa material? Möt professor Alireza Malehmir, ledare för det nystartade Smart Exploration Research Centre som har som mål att bli ett globalt nav för prospektering av kritiska och strategiska mineraler.

Lyssna här: UppTalk: Can innovation be a solution for sustainable exploration of critical metals and minerals?

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30