Biologisk mångfald bidrar till en hållbar utveckling

2020-02-11

Biologisk mångfald bidrar till en hållbar utveckling hos många sektorer, inklusive jordbruksproduktion, hälsa, vattenhantering, ekonomisk utveckling och stadsplanering.

Enligt Malgorzata Blicharska vid institutionen för geovetenskaper är biologisk mångfald. 
– Våra exempel visar att biologisk mångfald bidrar till en hållbar utveckling hos många sektorer, inklusive jordbruksproduktion, hälsa, vattenhantering, ekonomisk utveckling och stadsplanering.

I november 2019 publicerades en studie av Malgorzata Blicharska och Patrik Rönnbäck från Uppsala universitet samt forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Storbritannien i tidskriften Nature Sustainability. Studien visade hur biologisk mångfald kan bidra till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, antingen direkt eller indirekt.
Läs hela artikeln

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30