Ett mystiskt hopp i evolutionen

2020-11-04

Ben Slater fick bidrag från Vetenskapsrådet för att forska om livets uppkomst. 

Ben Slater, forskare i paleobiologi, har fått bidrag från Vetenskapsrådet för att forska kring 580 miljoner år gamla livsformer.
Ben Slater, forskare i paleobiologi, har fått bidrag från Vetenskapsrådet för att forska kring 580 miljoner år gamla livsformer.

Ben Slater var en av sex forskare från institutionen för geovetenskaper som i år tilldelades medel från Vetenskapsrådet. Totalt fick Uppsala universitet 225 miljoner till 65 forskningsprojekt som spänner över ett brett fält av områden.

Ben Slater forskar om jordens tidigaste livsformer

Livet som det kunde ha sett ut under ediacaraperioden.
Livet som det kunde ha sett ut under ediacaraperioden.

För ungefär 580 miljoner år sedan, under ediacaraperioden, dyker plötsligt de första tecknen på komplext liv upp. De nya livsformerna som kallas ediacarer var mycket större och mer avancerade än de mikrober som i flera miljarder år hade dominerat livet på jorden. Men fossil som har hittats från den här tiden har länge förbryllat paleontologer och man har inte kunnat enas om vad det här var för slags livsformer.

Nu tror allt fler forskare att ediacarafaunan faktiskt bestod av de allra första djuren som utvecklades på jorden. Men hur gick utvecklingen vidare, när ediacaraperioden senare övergick i nästa period; kambrium?

Ett exempel på ett havslevande djur från kambriumperioden är Opabinia, ett djur som har återfunnits som fossil. Den levde antagligen bland lösa sediment på havsbotten.[1] och rörde sig med hjälp av lober på sidan av kroppen. Den fångade sina byten med en snabel som satt frampå på huvudet och drog upp det mot sin mun, ungefär som elefanter gör idag.
Ett exempel på ett havslevande djur från kambriumperioden är Opabinia, ett djur som har återfunnits som fossil. Den levde antagligen bland lösa sediment på havsbotten.[1] och rörde sig med hjälp av lober på sidan av kroppen. Den fångade sina byten med en snabel som satt frampå på huvudet och drog upp det mot sin mun, ungefär som elefanter gör idag.

- Det jag vill forska om och beskriva är vid brytpunkten mellan ediacaraperioden och kambrium. Den snabba diversifieringen av livsformer under kambrium är känd som den kambriska explosionen. Men vad var det som hände med livsformerna ediacarerna under den här övergångsperioden till kambrium? Hur levde de, vad åt de, hur rörde de sig? Vad var det som fick dem att utvecklas mot det som vi nu kallar liv, säger Ben Slater, forskare i paleobiologi.


I projektet kommer man att använda små kolhaltiga fossiler, som är mikroskopiska fragment av mjuka djur och andra organismer. Metoden ger helt nya möjligheter att studera dessa tidiga livsformer, och resultaten kan förhoppningsvis ge svar på gåtan kring vad som hände i övergången från de mer okända och för oss mystiska ediacarerna och de mer välkända djuren som vi känner till från kambrium.

För mer information om projektet kontakta:
Ben Slater, forskare i paleobiologi
ben.slater@geo.uu.se

Läs mer om vår forskning inom paleobiologi. 
Läs mer om vårt masterprogram i paleobiologi.
Läs mer om vilka som tilldelades bidrag från VR vid institutionen för geovetenskaper.

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30