Grattis Fritjof Fagerlund, nyutnämnd professor i geohydrologi

2020-11-19

Fritjof Fagerlund har utnämnts till professor i geohydrologi.

 Fritiof Fagerlund

Ett stort grattis till Fritjof Fagerlund som just har utnämnts till professor i geohydrologi från den 1 december!

Fritjofs forskning omfattar bl.a. nya saneringsmetoder och riskbedömning av föroreningar i grundvatten, så som högfluorerade ämnen (PFAS) och andra persistenta organiska föroreningar, hållbart nyttjande av grundvattenresurser samt geologisk lagring av koldioxid.

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30