Orättvisor mot forskare i tredje världen

2021-01-29

Vetenskapliga publikationer har en moralisk plikt att lyfta fram de lokala forskare som medverkar i fältarbeten, anser professor Hemin Koyi i ny artikel.

Hemin Koyi med kollega på fältarbete
Hemin Koyi, professor i geodynamik och tektonik, tillsammans med kollega på fältarbete. 

Fältarbete inom geovetenskap är en viktig del av forskningen för att få samla in data för studien. Eftersom geologi inte är begränsas av politiska gränser genomförs ofta fältstudier över landsgränser och politiska gränser, inte sällan i olika utvecklingsländer. I en nypublicerad artikel i Science Direct lyfter professor Hemin Koyi fram vikten av att lyfta fram insatserna som görs av de lokala forskarna.

Hemin, vad är huvudsyftet med artikeln?

Det finns många lokala forskare som hjälper besökande forskarna i fält; de hjälper till med  vägledning, ordnar med praktiska fältuppgifter och mätningar och bidrar till vetenskapen på olika sätt. Problemet är att de inte får det erkännande de förtjänar i den slutliga forskningen, när den till sist publiceras. Jag rekommenderar inte att vi erbjuder "gratis" författarskap men det är uppenbart att många lokala forskare har bidragit vetenskapligt till fältarbetet och de får trots detta inget erkännande alls.

Ofta är många av de lokala forskarna seniorgeologer som har erbjudit sin hjälp inom området, både vetenskapligt och även på andra sätt, som genom att organisera de väsentliga praktiska detaljerna i fältarbetet. De bidrar dessutom med sin bakgrundskunskap om områdets regionala geologi, något som kan vara avgörande för forskningsprojektets framgång. Det kan också hända att lokala forskarna är juniora doktorander som arbetar med sin avhandling. Det är bara rättvist och moraliskt riktigt att om vi involverar lokala geologer vid fältarbete och forskning i andra länder så borde vi också uppmärksamma deras insatser och detta kan göras på flera sätt.

Läs artikeln “Scientific conduct during fieldwork in third-world countries” I Science Direct.

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30