Sverige har en nästan dubbelt så snabb uppvärmning som resten av världen

2021-02-17

En kall vinter motsäger inte klimatförändringar. Att förutsäga väder är som att kasta tärning men med den skillnaden att nu börjar siffran på två istället för ett, säger Gabriele Messori, universitetslektor i meteorologi.

Mäniskor promenerar i en allé en vinterdag med snöfall

Vädertärningen är förändrad

Enligt en klimatrapport som SMHI har gett ut så går klimatuppvärmningen i Sverige nästan dubbelt så snabbt som i övriga världen och de områden som är upplever den starkaste uppvärmningen är norra och östra Sverige. Enligt rapporten kommer vi också att se allt kortare vintrar.

Hur går detta ihop med kylan vi har upplevt de senaste veckorna?
Gabriele Messori är universitetslektor i meteorologi och hans forskning inriktar sig på förutsägbarhet i både nutida och framtida klimat.

Gabriele Messori, gör klimatuppvärmningen att vi får mildare vintrar eller kallare vintrar?

- Tänk dig att vädret är som att kasta tärning där sifforna är mellan 1-6 och 1 står för jättekallt, 2 är kallt, 3 vanlig vinter och så vidare upp till nummer 6 som står för en jättevarm vinter.

Klimatuppvärmningen gör att tärningen vi kastar nu börjar på 2; sidorna visar 2, 3, 4, 5, 6, 7,  istället för de vanliga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nummer 7 blir då en otroligt varm vinter.

För flera decennier sen hade vi en vanlig tärning. Ibland fick vi kallare vintrar, ibland varmare och ibland medelvintrar, men i genomsnitt fick vi en vinter på "3.5". Nu med klimatuppvärmningen kastar vi tärningen med 2 till 7. Vi kan fortfarande ha en kall vinter (en 2:a), men vi har inte längre de extremt kalla vintrar våra far- och morföräldrar ibland upplevde (1:or), och vi ser ibland varmare vintrar än vi någonsin har uppmätt (7:or). I genomsnitt nu får vi dessa dagar en vinter på "4.5".

Om vi har global uppvärmning; varför har vi då en sådan kall vinter i år?

- Om vi räknar vintern som en period som sträcker sig över flera månader, till exempel från december till februari så har den här vintern faktiskt inte varit så otroligt kall. Nu har vi haft tre kalla veckor i alla fall i Svealand, men det var ovanligt varmt innan den här kalla perioden. Det är omöjligt att svara mer exakt just nu hur medeltemperaturerna kommer att se ut eftersom vintern inte är över än. Sedan så får vi inte glömma att stora delar av landet har haft varmare än vanligt under de senaste veckorna, t. ex. i inre norra Norrland.

Stämmer det att Sverige har en nästan dubbelt så snabb uppvärmning som resten av världen?

- Det stämmer. De högre breddgraderna på norra halvklotet är den delen av världen där uppvärmningen sker snabbast, men det finns regioner där det går ännu snabbare än i Sverige.

Går det att förutsäga hur vintrarna framöver kommer att se ut?

- Vi kan förvänta oss varmare vintrar överlag. Det betyder inte att vi inte kommer att ha några mycket kalla perioder, men dessa perioder kommer att bli mer och mer ovanliga, och dessutom inte lika kalla som de kallaste perioder man fick för flera decennier sedan, och varma vintrar kommer att bli mer och mer vanliga.

Är det möjligt att förutsäga något om den kommande sommaren och överlag hur kommande somrar kommer att bli?

- Det finns säsongprognoser, men de tolkas främst på ett statistiskt sätt, där vi ser tecken på vad som är mest troligt. Det är omöjligt att förutspå redan nu om midsommarveckan kommer att vara solig eller inte. Det vi har sett hittills är att somrarna har värmt upp långsammare än vintrarna, men det finns ändå en tydlig tendens till varmare temperaturer.

Läs mer om på SMHI; Starkast uppvärmning i norra och östra Sverige.
Läs mer på SVT; Sverige värms upp dubbelt så snabbt som övriga jordklotet.
Läs mer om institutionens forskning i Meteorologi.
 

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30