Grattis Fritjof Fagerlund, nu excellent lärare

2021-05-27

Fritjof Fagerlund

Fritjof Fagerlund, professor i hydrologi vid institutionen för geovetenskaper har den 19 maj 2021 antagits som excellent lärare. 

Pedagogisk skicklighet

För att belöna pedagogisk skicklighet har Uppsala universitet infört möjligheten att bli antagen som excellent lärare (engelsk benämning "distinguished university teacher"). En excellent lärare är en lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet och  en särskild nämnd med representanter från varje ämnesområde beslutar vem som blir excellent lärare. 

Stort grattis Fritjof!

Läs mer om excellenta lärare och förfarandet vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30