Bubblande metangas från giftiga fiberbankar

2021-08-23

SVT nyheter, Ventenskapens värld och SvD Debatt är några av de medier som lyfter upp vår forskning om giftiga fiberbankar. 

Forskning om fiberbankar uppmärksammas i media

Pappers- och skogsindustrin släppte ut sitt restavfall i vattnet fram till 1970-talet. Avfallet har bildat fiberbankar med olika miljögifter som skadar djurlivet. Våra forskare har också funnit att växthusgasen metan läcker från dessa fiberbankar. Forskningsartikeln man hänvisar till har författats av bland andra Ian Snowball och Alizée Lehoux"Extreme gas production in anthropogenic fibrous sediments: An overlooked biogenic source of greenhouse gas emissions".

Se inslaget om fiberbankar i SVT nyheter. 

Vetenskapens värld under vetenskapsnyheter. Inslaget kommer i slutet av programmet, vid 51:19. 

Svd Debatt

"Sveriges miljöarbete behöver reformeras så att inte svåra miljöfrågor faller mellan stolarna. Ett exempel är gamla utsläpp från skogsindustrin som fortfarande ger stora skador, skriver Magnus Hedenmark och Johan Holmén, representanter för Ingenjörer för miljön."

Läs artikeln i SvD, ”Åtgärda gamla miljösynder med ny teknik”.

News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30