Landets enda högre utbildning som är inriktad på att förse branschen med nya vindkraftsprojektledare

2021-09-08

Liselotte Aldén
Liselotte Aldén har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik vid KTH, Stockholm och påbyggnad inom energiteknik. Liselotte är programansvarig för master- och magisterprogrammet i vindkraftsprojektering, arbetar som lärare och projektledare samt är ansvarig för noden Utbildning och kompetens inom det Nationella nätverket för vindbruk..

Svensk Vindkraft, som är en branschtidning för vindkraftsindustrin i Sverige har i sitt senaste nummer ett uppslag som ägnas helt åt våra utbildningar inom vindkraftsprojektering. 
Vill du veta mer om utbildningen kontakta Liselotte Aldén, prorgamansvarig. 


News from the Department of Earth Sciences

Last modified: 2022-09-30